Obchodní podmínky

Podmínky užití provozovatele webové stránky https://picerka.adaptee.cz (dále jen Web). ODONUS s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha, IČO: 07668694, provozovna Chemická 955, Praha 4 – Chodov, 148 00 (dále jen Provozovatel).

1. Úvodní ustanovení Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel). Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR, specificky Občanským zákoníkem 2. Předmět objednávky Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem. Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě. Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání u obsluhy. Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu. Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS. 3. Platba a doprava Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům Uživatel může platit objednávku v hotovosti, stravenkami při převzetí nebo předem pomocí online platební brány kartou V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem. Doprava je účtována dle platného ceníku viz zóny rozvozu 4. Ostatní ujednání Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek V případě zrušení, nedodání objednaného zboží či dodání jiného produktu dodavatelem, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy v zákonem stanové lhůtě
Tyto podmínky jsou platné od 25.5.2018